Adınız ve Soyadınız : *
Eğitim Günleri : * (zorunlu)
Eğitim Zamanı : * (zorunlu)
Eğitim Aldığınız Dil Seviyesi : * (zorunlu)
Türk Öğretmeniniz : * (Boş Bırakılabilir)
Yabancı Öğretmeniniz : * (Boş Bırakılabilir)
Kayıdınızı alan Eğitim Danışmanı :

1 - Öğretmenim ders için her zaman hazırlıklıdır.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


2 - Öğretmenim beni konuşmaya ve sınıf içinde aktif omaya teşvik eder ve bunu adil olarak yapar.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


3 - Öğretmenim pekiştirici ödevler verir.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


4 - Öğretmenim ödevlerimi kontrol eder.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


5 - Öğretmenim dersi coşkuyla işler, enerjiktir.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


6 - Öğretmenim beni kulüplere katılmam konusunda teşvik eder.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


7 - Öğretmenim teknolojik araç ve gereçleri etkili bir biçimde kullanır.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


8 - Öğretmenim sınıf yönetiminde başarılıdır.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


9 - Öğretmenim beden dilini iyi kullanır.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


10 - Öğretmenim gelişimimi gözlemler ve eksik yönlerimi geliştirmem için destek olur.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


11 - Öğretmenim ders boyunca zamanı iyi kullanır.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


12 - Öğretmenim derse vaktinde başlar.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


13 - Öğretmenim dersi vaktinde bitirir.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


14 - Öğretmenim Avrupa Dil Portfolyosu hakkında bilgi verir.

Not : STARTER Seviyesinde iseniz bu maddeyi doldurmayınız.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


15 - Öğretmenim Avrupa Dil Portfolyosunda hangi kriteri gerçekleştirdiğimizi söyler ve portfolyo üzerinden işaretletir.

Not : STARTER Seviyesinde iseniz bu maddeyi doldurmayınız.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


16 - Öğretmenim onlineamerikankultur.org.tr ve mykelime.com sitelerine yönlendirir.

Not : STARTER Seviyesinde iseniz bu maddeyi doldurmayınız.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


17 - Bir sonraki kura öğretmenimle devam etmek isterim.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


18 - Öğretmenim dersi sadece İngilizce kullanarak anlatır. Türkçe Konuşmaz.

Not : STARTER Seviyesinde iseniz bu maddeyi doldurmayınız.

Türk Öğretmen

Yabancı Öğretmen


1 - Sınıfların öğrenme odaklı tasarlandığını düşünüyorum.


2 - Sınıfımdaki bilgisayar,internet ve televizyonun etkili kullanıldığını düşünüyorum.


3 - Kulüpler yeterli ve etkilidir.


Eğitiminiz Online ise

4 - Bağlantı kalitesinden ve kullanılan sistemden memnunum.


5 - Eğitim başlama link bilgisi zamanında iletilir.


1 - Eğitim Direktörüne rahatlıkla ulaşırım ve bana her zaman yardımcı olur.


2 - Kurum Müdürüne rahatlıkla ulaşırım ve bana her zaman yardımcı olur.


1 - Kayıtlı olduğum kurumu arkadaşlarıma öneririm.


2 - Yabancı dilimin geliştiğini düşünüyorum.


3 - Devamlılık durumum yakından takip edilir.


4 - Ön büroda kaydımı alan danışmanıma rahatlıkla ulaşırım ve bana her zaman yardımcı olur.


5 - Diğer danışmanlarda bana her zaman yardımcı olur.


6 - Öğrenci işleri sorumlusuna rahatlıkla ulaşırım ve bana her zaman yardımcı olur.